Skladba OZ

2015:

evidencny_list_zo ROZHANOVCE.xls (49152)
evidencny_list_zo Niž. Hutka.xls (50176)
evidencny_list_zo MYSLAVA.xls (49152)
evidencny_list_zo BIDOVCE.xls (38912)
evidencny_list__zo Opatske.xls (43520)
evidencny_list__zo Geča.xls (53248)
evidencny _list_zo Krásna.xls (39424)

evidencny_list_zo M Ida.xls (51712)
 

2011:

Základné organizácie

Výcvikové stredisko 1 Bidovce Opátske Rozhanovce Geča Krásna
Výcvikové stredisko 2 Malá Ida Myslava Moldava Lipovník Rožňava

 

Evidenčný list oblastného združenia chovateľov poštových holubov 2011
Evidenčný list základných organizácií chovateľov poštových holubov 2011

Evidenčný list oblastného združenia chovateľov poštových holubov 2010
Evidenčný list základných organizácií chovateľov poštových holubov 2010