Novinky

2016

PROSÍM ZÁUJEMCOV O SPRIEVODCU PH V OZCHPH KOŠICE  V PS 2016, ABY SVOJU ŽIADOSŤ DORUČILI DO 15.2.2015 VÝBORU OZ CHPH KOŠICE RESP. TAJ. OZ p.KOVAĽOVI.

12. 1. 2011 9:02:30
Záujemci o spracovanie pretekových výsledkov v roku 2011 môžu zasielať ponuky na tajomníka OZ v termíne do 28.2.2011