Fórum OZ Košice

Konferencia

Dátum: 05.01.2015 | Vložil: LUDO DZIAK

Konferencia OZ CHPH Košice sa uskutoční v nedeľu 11. 1. 2015 so začiatkom o 9.00 v Beniakovciach. Prosím zástupcov klubov, aby nahlásili témy a body do programu, ktoré by sa mali prejednať na konferencii.

Dziak Ľudo

NOVÝ ROK

Dátum: 31.12.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Všetkým členom OZ Košice, kamarátom a sympatizantom nášho športu prajem v mene výboru OZ CHPH Košice príjemne stráveného Silvestra a úspešné vykročenie do nového roka plného úspechov v novej sezóne 2015 a čím menej hádok a závisti jeden k druhému.

Ľudo Dziak

VIANOČNÉ SVIATKY

Dátum: 22.12.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Výbor OZ CHPH Košice praje všetkým členom OZ Košice príjemné prežitie Vianočných sviatkov plných pohody, porozumenia a lásky.

Ľudo Dziak

RV- Vybrané holuby

Dátum: 23.11.2014 | Vložil: Ľudo Dziak

Regionálna výstava poštových holubov
Lemešany
5.-6. december 2014

ZOZNAM ODOVZDANÝCH HOLUBOVOZ CHPH

P.
č. číslo holuba pohl. chovateľ kategória km koeficient
01. 12-02403-134 H JAKUB FRANTIŠEK A
02. 12-02405-197 H FEDOR JÚLIUS A
03. 12-02405-945 H FEDOR JÚLIUS B
04. 12-02405-942 H FEDOR JÚLIUS B
05. 11-02401-338 H Ing. SELIGA+SELIGOVÁ C
06. 10-02406-138 H BERNÁT ONDREJ C
07. 11-02401-330 H Ing. SELIGA+SELIGOVÁ D
08. 11-02405-1737 H JUHÁS JOZEF D
09. 07-02405-712 H BODONSKÝ JAROSLAV E
10. 11-02401-75 H SEDLÁK RUDOLF E
11. 12-02403-1330 H Ing. SELIGA+SELIGOVÁ ESO
12. 12-0999-5014 H JUHÁS JOZEF ESO
13. 13-02405-405 H FEDOR JÚLIUS ESO R
14. 13-02405-9 H FEDOR JÚLIUS ESO R
15. 14-02405-47 H JUHÁS JOZEF ESO ML
16. 14-02303-268 H JUHÁS JOZEF ESO ML
17. 10-02405-1039 H BODONSKÝ JAROSLAV Výkon H
18. 12-02405-1255 H BODONSKÝ JAROSLAV Výkon H
19. 12-02403-1336 Ha Ing. SELIGA+SELIGOVÁ Výkon Ha
20. 12-0243-1369 Ha Ing. SELIGA+SELIGOVÁ Výkon Ha
21. H ŠTANDARD
22. H ŠTANDARD
23. H ŠTANDARD
24. Ha ŠTANDARD
25. Ha ŠTANDARD
26. Ha ŠTANDARD
27. Ha ŠTANDARD
28. H ŠTANDARD
29. H ŠTANDARD
30. H ŠTANDARD
31. H JAKUB FRANTIŠEK Majster OZ ml
32. H JAKUB FRANTIŠEK Majster OZ ml

Re:RV- Vybrané holuby

Dátum: 23.11.2014 | Vložil: Ľudo Dziak

Do stredy 26.11.2014 dohlásiť štandardné holuby (aj mladé). V prípade, že sa chovateľ nezúčastní RV,nech to oznámi do stredy predsedovi OZ CHPH Košice.

Ľudo Dziak

Re:Re:RV- Vybrané holuby

Dátum: 24.11.2014 | Vložil: Bernát Ondrej

Holub 10-02406-138 sa nezúčastní RV v kat.,,C" nakoľko sa nevrátil z preteku Wismar

Re:Re:Re:RV- Vybrané holuby

Dátum: 25.11.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Ok Ondrej. Bude vybratý nasledujúci najúspešnejší holub v kategorii C,

Re:RV- Vybrané holuby

Dátum: 12.12.2014 | Vložil: chovatel

nejaké foto z výstavy by nebolo?

MTZ -- 2015

Dátum: 15.11.2014 | Vložil: Pavol Tarhanič


Prosim pokladnikov ZO o vyplatenioe MTZ na rok 2015 do 15.12.2014.
ceny ...RK...0,20 € - ks
..........PG...0,06 € - ks
..........KL...4,00 € - ks

Vopred ďakujem za dodržanie terminu.

REGIONÁLNA VÝSTAVA

Dátum: 12.11.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Dňa 6.12.2014 sa v kultúrnom dome v Lemešanoch uskutoční regionálna výstava KDTVR Šariš so začiatkom o 8,00 hod.
Všetci sú srdečne pozvaní.

Ľudo Dziak

Re:REGIONÁLNA VÝSTAVA

Dátum: 14.11.2014 | Vložil: Chovateľ

P. Dziak, keby ešte tak ste zverejnili propozície...
tak by to bolo super.

Re:Re:REGIONÁLNA VÝSTAVA

Dátum: 16.11.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Pán ,,CHOVATEĽ IGNÁC, GEJZA, DEMETER, ĎURI,, (či jak sa voláte, keď sa neviete podpísať),
propozície budú v najbližšej dobe zverejnené.

Ľudo Dziak.

Re:Re:Re:REGIONÁLNA VÝSTAVA

Dátum: 17.11.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK


REGIONÁLNA VÝSTAVA
POŠTOVÝCH HOLUBOV
OZ CHPH Prešov, Bardejov, Košice, Michalovce
Lemešany 5. – 6. december 2014
PROGRAM VÝSTAVY


5. december 2014            
14.30  - 16.00 hod.     -  preberanie holubov 14:30 hod - PO,KE 15:00 hod – MI,BJ
16.00 - 18.00 hod.     -  posudzovanie holubov
18.00 - 20.00 hod. - spracovanie výsledkov


6. december 2014           
08.00   hod -  prehliadka výstavy
11.00 - 12,00 hod.   -  zasadnutie zástupcov OZ regiónu Šariš
14.00 hod.   -  odovzdanie ocenení
18.00 hod.   -  vydávanie holubov


POSUDZOVATELIA


Posudzovatelia štandardu –

prezident SZ CHPH RNDr.Dudzik Daniel, Valíček Ľubomír, Šimúrka Alojz
VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE A PODMIENKY VÝSTAVY

Štandard         

holub najmenej 2500 km a holubica 2000 km za dva roky 2013 – 2014, umiestnených v 20 % na tratiach od 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov, pričom holub v roku 2014 musí mať z tohto  limitu najmenej 750 km a holubica 600 km. Holub mláďa a holubica mláďa najmenej 3 závody za rok 2014, umiestnených v 20 % na tratiach nad 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov.

 
Šport za dva roky /2013-2014/

 
 
MINIMUM
Kategória
Počet pretekov
holubov
chovateľov
kilometrov
cien
A od100 do 400 km
10
250
20
1.500
20%
B od 300 do 600 km
8
250
20
2.800
20%
C nad 500 km
6
150
20
3.300
20%
D Allround
 od 100 do 400 km
 od 300 do 600 km
 nad 500 km
11 spolu
3 až 5
2 až 6
1 až 3

250
250
150

20
20
20


3.500
20%
E Maratón
 nad 700 km
4 ceny za 2 roky

250
50
-
20%
 

Podmienky splnené v roku 2014


F mladé holuby nad 100 km
3
250
20
300
20%
G  ESO ročiak  nad 100 km
5
250
20
500
20 %
H   ESO staré holuby  nad 300 km
6
250
20
1800
20 %

 
  Výkon 


Výkon za rok holub
Σ km, ktoré holub nalietal v roku 2013
Podľa stanovených podmienok
20 %
Výkon za rok holubica
Σ km, ktoré holubica nalietala
v roku 2013

20 %


vzorec pre výpočet koeficientov

 
                                      umiestnenie holuba x 1000
KATEGÓRIA A, B, C, D, F, G, H = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
počet nasadených holubov  (max. 5000 !!!)
 
Kategória E: Rovnaký vzorec bez obmedzenia 5000 nasadených holubov.

Holub ktorý získa najnižší koeficient je v celkovom poradí prvý.
Výsledok: výsledný koeficient je súčtom jednotlivých koeficientov z pretekov.


 
vystavovatelia
 
 
- OZ CHPH Reprezentačná kolekcia OZ pozostáva z 30 holubov.

OZ vystaví po 2 ks holubov v každej z 10-tich výstavných športových kategórií t.j 20 ks
2 ks H a 2 ks Ha v štandarde,
2 ks H a 2 ks Ha v štandarde mladévýstavné poplatky


-   Náklady spojené s dopravou holubov na výstavu si hradia OZ CHPH.
-   Výstavný poplatok pre OZ CHPH je jednotný  50,- EUR


vyhodnotenie v kategórii štandard
 
- Holuby vystavované v tejto kategórií budú hodnotené podľa medzinárodného štandardu. Posudzovanie urobia traja posudzovatelia. Poradie holubov sa zostaví podľa  priemeru hodnotenia holubov tromi posudzovateľmi. Výsledok bude zaokrúhlený na dve desatinné miesta.
- Pri rovnosti bodov sa postupuje podľa pravidiel FCI pre posudzovanie a hodnotenie štandardu.
- V prípade, že sa podľa týchto podmienok rozhodnúť nedá, pri rovnosti bodov o poradí rozhodne vrchný posudzovateľ.
 
ocenenie
 
VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE                                                     Vyhodnotenie 
Kategória  ŠPORT     A                     bez rozdielu pohlavia         1. – 3. miesto
Kategória  ŠPORT     B                   bez rozdielu pohlavia          1. – 3. miesto
Kategória  ŠPORT     C                       bez rozdielu pohlavia        1. – 3. miesto
Kategória  ŠPORT     D                       bez rozdielu pohlavia          1. – 3. miesto
Kategória  ŠPORT     E                        bez rozdielu pohlavia             1. – 3. miesto
Kategória  ŠTANDARD                       holub                                      1. – 3. miesto
Kategória  ŠTANDARD                       holubica                                  1. – 3. Miesto
Kategória  ŠTANDARD mláďa                     holub                                      1. – 3. miesto
Kategória  ŠTANDARD mláďa                     holubica                                  1. – 3. miesto
Kategória  ŠPORT     F                        bez rozdielu pohlavia              1. – 3. miesto
Kategória  ŠPORT     G                       bez rozdielu pohlavia              1. – 3. miesto
Kategória  ŠPORT     H                       bez rozdielu pohlavia              1. – 3. miesto
Výkon za rok 2014                             holub                                       1. – 3. miesto
Výkon za rok 2014                            holubica                                  1. – 3. miesto
                                                    


 
preberanie holubov
 
-   dodané holuby musia byť zdravé, o čom bude doklad vyhotovený príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, nie starší ako 3 dni
-   holuby budú dodané v ucelených zásielkach a poverený zástupca OZ CHPH odovzdá spolu s holubmi dvojmo vyhotovený zoznam odovzdaných holubov a veterinárne potvrdenie. Jedná kópia zoznamu bude odovzdávajúcemu potvrdená a vrátená.
- zoznam vystavovaných holubov a výstavné karty za celú kolekciu holubov OZ CHPH musia byť zaslané v elektronickej forme na: seliga.jaro@gmail.com do 28.novembra 2014 Usporiadateľ má právo nezaradiť holuby do výstavného katalógu v prípade neskorého odovzdania podkladov o výstavných holuboch. 
- výstavné karty, ktoré budú vytlačené presne a pravdivo vo všetkých požadovaných rubrikách odovzdajú zástupcovia oblastných združení pri preberaní holubov 5.12.2014. V rubrike „dátum preteku“ treba vždy uviesť deň, mesiac, rok. V rubrike „použité výsledky“ treba uviesť , z akých výsledkov bol uvedený pretek. Použité môžu byť iba vopred deklarované výsledky. Výstavné karty budú opatrené pečiatkou OZ CHPH a podpísané zodpovedným funkcionárom, ktorý ručí za pravdivosť uvedených údajov na kartách.
-   výstavné poplatky musí vystavovateľ uhradiť pred preberaním holubov
- za prevzaté holuby zodpovedá usporiadateľ výstavy. Usporiadateľ výstavy zabezpečuje aj veterinárny dozor
-   odovzdanie holubov po ukončení výstavy bude vykonané na základe predloženého potvrdeného dokladu
z preberania holubov. 

V Košiciach 10. 11. 2014
Jaroslav Seliga
predseda organizačného výboru
OZ CHPH Košice

Hľadám Holuba

Dátum: 21.10.2014 | Vložil: Imrich Župa

Včera (20.10.2014) mi vyletel holub 04-01108SK. volajte na číslo: 0902 545 682. Vopred Ďakujem

S pozdravom Imrich Župa

Re:Hľadám Holuba

Dátum: 17.05.2015 | Vložil: Lucie

Dnes jsem našla kroužek 04-01108-10, není to on? osterr@seznam.cz

Derby mlade 2014

Dátum: 12.10.2014 | Vložil: Pavol Tarhanič

Pretek č.5 Czestochová 20.9.2014

1.-2. Miškovič Jozef.........2014-02403-96 ...... 44 €
2.-6. Jakub František.......2014-02403-14 ...... 32 €
3.-8. Rusňak Miroslav.......2014-02401-41 ...... 24 €
4.-9. Dulovič Ladislav.......2014-02405-110 ..... 16 €
5.-15. Jakub František.....2014-02403-38 ...... 10 €

zaletenec

Dátum: 07.10.2014 | Vložil: Milan Blahovský

P.Miškovič,zrejme ušlo vašej pozornosti, že som na stránku SZ zverejnil oznam o výskyte holuba č.216 na mojom holubníku. Pôvodne som predpokladal že je to holub p.Hudáka, ktorému som to aj hlásil, ale bol to omyl.
Kontaktujte ma do soboty 11.10. nech ho nevláčim do Kapušian zbytočne a neobťažujem ďalších chovateľov. Vykrmený je už dosť.

Štart holubov

Dátum: 20.09.2014 | Vložil: Rusňák Miro

20.9.2014

Štart holubov

Czestochova

čas štaru 11 20 hod.

ZMENA PRETEKOV MLADÝCH

Dátum: 18.09.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Pretek Czestochova sa prekladá na sobotu. Košovanie v piatok podľa harmonogramu na preteky Krakov

Ľudo Dziak

ŠTART HOLUBOV KRAKOV 2 MLADÉ

Dátum: 14.09.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Pre dlhotvajúcu hmlu bol štart prevedený o 11,15.

Mladé Holuby

Dátum: 12.09.2014 | Vložil: Vladimír Šoffa Ml.

https://www.aktuality.sk/clanok/261403/k-zemi-sa-blizi-silna-solarna-burka-moze-narusit-satelity-a-radiove-vysielanie/ Dúfam, že to nebude mať žiaden vplyv na naše holuby.

Derby päťročné 2009

Dátum: 10.09.2014 | Vložil: Pavol Tarhanič

Pretek č.20. Wismar , 26.7.2014

1.-20. Plesko Marek .....2009-02407-21......80€
2.-27. Vangor Marian....2009-02405-293....67€

GRATULUJEM

Derby štvorročné 2010

Dátum: 10.09.2014 | Vložil: Pavol Tarhanič

Pretek č.13. Neubrandenburg 1 , 28.6.2014

1.-18. Plesko Marek...........2010-02407-15......52€
2.-20. Vangor Marian.........2010-02405-310....38€
3.-24. Bernát Ondrej.........2010-02406-138....31€
4.-27. Rusňák Miroslav.......2010-02401-96.......25€
5.-37. Bodonský Jaroslav....2010-02405-30......18€

GRATULUJEM

Derby trojročné 2011

Dátum: 10.09.2014 | Vložil: Pavol Tarhanič

Pretek č.10 Sadki 2 , 15.6.2014

1.-12. Ščambora Vladimír....2011-02403-80....45€
2.-42. Dziak Ľudo..............2011-02404--7.....32€
3.-43. Šeňo Ladislav...........2011-02405-15...24€
4.-57. Bačo Ladislav...........2011-02404-109..19€
5.-59. Jakub František........2011-02403-118..11€

GRATULUJEM

ŠTART HOLUBOV KRAKOV 1 ML.

Dátum: 07.09.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Štart o 8,00
Počasie: Jasno
2069 holubov

ŠTART HOLUBOV LIMAQNOVA 2 MLADÉ

Dátum: 30.08.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Štart o 7,10.
Oblačno

PRELOŽENIE PRETEKU

Dátum: 28.08.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

POZOR ZMENA!!!
Pretek Limanova 2 sa prekladá na sobotu. Košovanie v piatok podľa harmonogramu na Plavnicu a Hniezdne.

Ľudo Dziak

Štart holubov Limanova 1 23.8.2014

Dátum: 23.08.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Štart vykonaný o 7,00. Počasie jasno

PRELOŽENIE PRETEKU

Dátum: 21.08.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Z dôvodu zlej predpovede na nedeľu sa prekladá pretek mladých Limanova 1 na sobotu. Zber holubov v piatok podľa zberu holubov na Plavnicu a Hniezdne.

Ľudo Dziak

CVIČNÝ PRETEK

Dátum: 17.08.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Štart cvičného preteku Hniezdne 17.8.2014 o 6,50
Ľudo Dziak

ZMENA PRETEKOV MLADÝCH

Dátum: 13.08.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Z DôVODU NEPRIAZNIVÉHO POČASIA SA CVIČNÝ PRETEK HNIEZDNE ODLETÍ V NEDEĽU 17.7.2014. KOŠOVANE V SOBOTU PODĽA HARMONOGRAMU.
PRETEKY MLADÝCH SA POSÚVAJÚ O TÝŽDEŇ NESKôR, T.J. PRETEK LIMANOVA 1 SA ODLETÍ 24.8.2014.

Ľudo Dziak

INFO OHĽADOM PRETEKOV ML. HOLUBOV

Dátum: 09.08.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Ceny za holuba na jedotlivé preteky:
Lipany: 0,08 eura
Plavnica: 0,09 eura
Hniezdne: 0,09 eura
Limanova: 0,14 eura
Krakov: 0,19 eura
Czestochowa: 0,30 eura

Peniaze vyplatiť pokladníkovi do prvého preteku.

PRIBLIŽNÝ POČET HOLUBOV DO KOŠA NA JEDNOTLIVÉ PRETEKY:

Lipany: 34 kusov
Plavnica: 34 kusov
Hniezdne: 38 kusov
Limanova 1: 35 kusov
Limanova 2: 34 kusov
Krakov 1: 32 kusov
Krakov 2: 31 kusov
Czestochowa: 27 kusov

V prípade, že sa niektorej ZO uvoľní kôš z dôvodu nenaplnenia kapacity, tak ho posunie inej ZO.

Ľudo Dziak

Re:INFO OHĽADOM PRETEKOV ML. HOLUBOV

Dátum: 12.08.2014 | Vložil: Imro

02408-337-14 volne lieta uz 3 den nechce ist domov

Re:Re:INFO OHĽADOM PRETEKOV ML. HOLUBOV

Dátum: 14.08.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

KONTAKT NA VÁS???
HOLUB JE Z NAŠEJ ZO.

Ľudo Dziak

Re:Re:Re:INFO OHĽADOM PRETEKOV ML. HOLUBOV

Dátum: 14.08.2014 | Vložil: imrich župa

Holub : 02408-337-14
lieta voľne v Geči u Imricha Župu.
Volajte na číslo : 0902 545 682

Re:Re:Re:Re:INFO OHĽADOM PRETEKOV ML. HOLUBOV

Dátum: 17.08.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

DAL SOM KONTAKT NA VÁS MAJITEĽOVI. BUDE VÁS KONTAKTOVAŤ.
VĎAKA
DZIAK ľUDO

ODCHODY AUTA NA PRETEKY MLADÝCH HOLUBOV

Dátum: 07.08.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

LIPANY: 10.8
odchod auta ráno 10.8
Myslava----6,00
Geča----6,25
V. Opátske----6,50
Krásna-----7,10
N.Hutka----7,30
Bidovce---- 8,00
Rozhanovce---8,20

PLAVNICA: 12.8.2014
Odchody auta 11.8.2014:
Myslava----18,40
Geča----19,05
V. Opátske-----19,30
Krásna-----19,50
N.Hutka----20,10
Bidovce----20,40
Rozhanovce-----21,00

HNIEZDNE: 14.8.2014
Odchody auta 13.8.2014 tak ako na pretek Plavnica

Ľudo Dziak

SCHODZA VÝCVIKÁROV A PREDSEDOV JEDNOTLIVÝCH ZO

Dátum: 04.08.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Dňa 7.8.2014 o 18,30 sa uskutoční schôdza výboru OZ, výcvikárov a predsedov jednotlivých ZO v nasadzovacom stredisku Krásna nad Hornádom. Doniesť nahlášky mladých holubov.

Účasť nutná.

Ľudo Dziak

SEZÓNA MLADÝCH

Dátum: 03.08.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Cvičné preteky mladých holubov na rok 2014:

Lipany: 10.8.2014---košovanie ráno v deň preteku
Plavnica: 12.8.2014---košovanie večer pred pretekom
Hniezdne: 14.8.2014---- košovanie večer pred pred pretekom

Výcvikári jednotlivých ZO mi nahlásia počty holubov za každého chovateľa na jednotlivé preteky (Aj cvičné) do 8.8.2014. Cena za holuba sa určí podľa počtu nasadených holubov na jednotlivé preteky. Peniaze sa vyplatia pokladníkovi do prvého preteku: t.j. do 17.8.2014 za celú nahlášku chovateľa ako aj celú ZO.

ŠTART HOLUBOV KEPNO 7 A WISMAR

Dátum: 26.07.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

KEPNO 7 štart vykonaný o 6.45. Počasie jasno
WISMAR - štart o 6.30

Ľudo Dziak

SADKI 4

Dátum: 20.07.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Štart holubov vykonaný o 5.15.
Počasie jasno
Dziak Ľudo

Štart holubov nEUBRANDEBURG 2

Dátum: 13.07.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

šTART HOLUBOV O 5,50

Štart holubov Kepno 6

Dátum: 13.07.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Štart holubov z preteku Kepno 6 vykonaný o 5,45
Ľudo Dziak

HLÁSENIA HOLUBOV

Dátum: 12.07.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

PRVÉ HOLUBY Z PRETEKU NEUBRANDEBURG 2 JE POTREBNÉ HLÁSIŤ MNE NA TELEFÓNNE ČÍSLO 0902206976 ALEBO 0948083176.
ĽUDO DZIAK

Re:HLÁSENIA HOLUBOV

Dátum: 13.07.2014 | Vložil: jaro

Kepno-Opatow - štart: 5,45
Neubrandenburg 2 - štart: 5,50

KOŠOVANIE NEUBRANDEBURG 2

Dátum: 08.07.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Košovanie na Neubrandeburg 2 vo štvrtok od 18.00 v nasadzovacom stredisku Vyšné Opátske. Poprosím o dochvíľnosť.
Kepno 6 sa košuje v piatok podľa minulých košovaní na preteky Kepno.
Obidva závody sa letia v sobotu.
Ľudo Dziak

Re:KOŠOVANIE NEUBRANDEBURG 2

Dátum: 09.07.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

POZOR ZMENA!!!!!!
OBIDVA PRETEKY PRELOŽENÉ NA NEDEĽU. KOŠOVANIE JE POSUNUTÉ O JEDEN DEŇ.
V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE VÝCVIKÁRA.
ĽUDO DZIAK

sadki 3 a krakow 4

Dátum: 06.07.2014 | Vložil: rusnak mirosla

6.7.2014
Start pretekov sadki 3 a krakow 4
Cas startu oboch pretekov o 5 15 hod.

Neubrandenburg 1

Dátum: 28.06.2014 | Vložil: Rusňák Miro

28.6.2014
Štart holubov
Neubrandenburg 1
čas štartu 6 45 hod.

Kepno Opatov 5

Dátum: 28.06.2014 | Vložil: Rusňák Miro

28.6.2014
Štart holubov Kepno Opatov 5
čas štartu 5 00
počasie oblačno 14 st.

BOJKOV MEMORIÁL

Dátum: 25.06.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Pretek Kepno 5, konaný dňa 28.6.2014 bude zároveň aj pretekom MEMORIÁL JÁNA BOJKA. Každý chovateľ, ktorý sa chce zúčastniť, napíše prvé dva holuby na kontrolnom liste a zaplatí poplatok 2 Eura výcvikárovi ZO. Výcvikári jednotlivých ZO spíšu chovateľov, ktorí sa zúčastnia memoriálu a napíšu ich buď tu na stránku alebo to oznámia telefonicky na moje číslo. V prípade nejasností ma kontaktujte na 0902206976.
Ľudo Dziak

Re:BOJKOV MEMORIÁL

Dátum: 27.06.2014 | Vložil: Ing. Seliga Jaroslav

OZ-Geča

Ing Seliga Jaroslav
1. 12-02403-1336 HA
2. 12-02403-1330 H

Sčambora Vladimír
1. 12-02403-160 H
2. 11-02403-99 H

Jakub František
1. 12-02403-134 H
2. 12-02403-1558 H

Miškovič Jozef
1. 11-02403-35 H
2. 11-02403-36 H
3. 13-02403-147 HA
4. 13-02403-136 HA

Ivan Mikuláš
1. 12-02403-1033 H
2. 12-02306-561 H

Re:Re:BOJKOV MEMORIÁL

Dátum: 27.06.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Miškovič Jozef- Píšu sa iba prvé dva holuby na KL.

Re:BOJKOV MEMORIÁL

Dátum: 27.06.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Memoriál
ZO- Krásna
Hajduk D+J
11-03504-705
13-02401-255


ZO- Nižná Hutka
Dziak J+Ľ
13-02408-469
13-02408-136

Re:Re:BOJKOV MEMORIÁL

Dátum: 27.06.2014 | Vložil: Samuelis ZO-ROZHANOVCE

Marek Plesko ,Samuelis

Re:BOJKOV MEMORIÁL

Dátum: 28.06.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

ZO- Bidovce

Bodonský
Šeňo
Fedor
Antolik
Vangor
Kerekeš
Frištik
Švihura
Moško
Horváth
Juhás
Dulovič

Re:BOJKOV MEMORIÁL

Dátum: 28.06.2014 | Vložil: Ing. Seliga Jaroslav

Priletené holuby Kepno Opatov - Bojkov memorial
Ing. Seliga Jaroslav

12 02403 -1330 H - 10:25:11
12 02403 -1336 HA - 10:29:28

Kepno Opatov 4

Dátum: 22.06.2014 | Vložil: Rusňák Miro

22.6.2014
Štart holubov Kepno Opatov 4
čas štartu 5 15 hod

KOŠOVANIE NEUBRANDEBURG 1

Dátum: 20.06.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Košovanie na pretek Neubrandeburg 1 bude vo štvrtok 26.6 v ZO Vyšné Opátske od 17,30 hod. Odchod auta okolo 20,00.
Košovanie na pretek Kepno 5 bude v piatok 27.6 podľa harmonogramu na preteky Kepno, začiatok zberu o 13,00 v Geči.
Obidva preteky sa letia v sobotu 28.6!!!!!!!!

Kamerovanie-Štar holubov

Dátum: 16.06.2014 | Vložil: Vladimír Šoffa Ml.

Dobrý deň, chcem sa opýtať, prečo sa nekamerujú štarty holubov, ak teda máme tu kameru. Ďakujem.

Re:Kamerovanie-Štar holubov

Dátum: 19.06.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

TÚTO OTÁZKU DAJ NA STRÁNKU REGIÓNU ŠARIŠ, KEĎŽE SA LIETA REGIÓN SPOLU S BJ, PO A MI.
ČAU.
ĽUDO DZIAK

Re:Re:Kamerovanie-Štart holubov

Dátum: 20.06.2014 | Vložil: Vladimír Šoffa Ml.

Okej. Ale niektoré preteky napr: Limanowa1 a 2, Krakow1, 2 a 3 a ako aj cvičné sme leteli sami.

Re:Re:Re:Kamerovanie-Štart holubov

Dátum: 23.06.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Máš pravdu, bude sa to riešiť.

Re:Re:Re:Re:Kamerovanie-Štart holubov

Dátum: 23.06.2014 | Vložil: Vladimír Šoffa Ml.

Ďakujem :)

Štart holubov

Dátum: 15.06.2014 | Vložil: Rusňák Miro

15.6.2014

Štatr holubov Krakow 3

čas štartu 5 45 hod


Štart holubov

Dátum: 15.06.2014 | Vložil: Rusňák Miro

15.6.2014
Štart holubov Sadki 2
čas štartu 5 30 hod.

kepno 3

Dátum: 08.06.2014 | Vložil: rusnak mirosla

Start holubov cas 5 15 hod
Jasno

Derby dvojročne 2012

Dátum: 01.06.2014 | Vložil: Pavol Tarhanič

Pretek č.6. Kepno Opatov 2. 25.5.2014

1.- 9. Jakub František......2012-02403-116.....50 €
2.-12. Bodonský Jaroslav...2012-02405-245.....37 €
3.-15. Šeňo Ladislav.........2012-02405-266......30 €
4.-18. Jakub František......2012-02403-106......22 €
5.-22. Jakub František......2012-02403-134......15 €

gratulujem

Oprava času štartu Krakow 2

Dátum: 01.06.2014 | Vložil: Rusňák Miro


Štart bol prevedený o 6 00 hod

Krakow 2

Dátum: 01.06.2014 | Vložil: Rusňák Miro

1.6.2014
Štart holubov Krakow 2
čas štartu 7 00 hod.

Štart holubov

Dátum: 01.06.2014 | Vložil: Rusňák Miro

1.6.2014

Štart holubov Sadki 1

čas štartu 5:45 hod.

počasie na štarte polooblačno 13 stupňov

KRAKOV 2 koef.

Dátum: 28.05.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Každý chovateľ môže nasadiť neobmedzené množstvo holubov. Cena za holuba je 0,20 Eura. Odchody auta z jednotlivých ZO budú také isté ako na preteky Limanova 1 a 2.

Kepno Opatov 2

Dátum: 25.05.2014 | Vložil: Rusňák Miro

25.5.2014
Štart holubov
čas štartu 7 15 h.
počasie oblačno
teplota 21 stupňov

Derby ročné 2013

Dátum: 21.05.2014 | Vložil: Pavol Tarhanič

Pretek č.4. Czestochová 11.5.2014

1. - 28. Juhás Jozef ......2013-02405-162.......45€
2. - 31. Juhás Jozef.......2013-02405-158.......32€
3. - 46. Bodnár Peter.....2013-02404-66.........24€
4. - 51. Bačo Ladislav......2013-02408-20........16€
5. - 54. Miškovič Jozef.....2013-02403-113.......10€

Gratulujem

Štart holubov

Dátum: 18.05.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Štart holubov Kepno-Opatov 1 o 8,30.
oblačno, 16 stupňov.

Kepno 1 rzdelenie košov +odchod auta

Dátum: 13.05.2014 | Vložil: Rusňák Miro

ZO počet košov odchod auta
Geča 8,5 13 00 h.
Myslava 5 13 30 h.
Opátske 11 14 00 h.
Krásna 7 14 30 h.
Hutka 6,5 15 00 h.
Bidovce 14 15 30 h.
Rozhanovce 8 16 00 h.

czetochova

Dátum: 11.05.2014 | Vložil: Miro rusnak

Start holubov 6 30 h

Re:czetochova

Dátum: 11.05.2014 | Vložil: chovatel

kde je prvy zavod ako sa dostanem k pozretiu dakujem

Re:Re:czetochova

Dátum: 11.05.2014 | Vložil: CHOVTEL

JA TIEZ NEVIEM

Re:Re:Re:czetochova

Dátum: 12.05.2014 | Vložil: Palo J.

Prejdite na stránku https://www.mypigeons.eu/sk/results/
potom kliknite na odkaz - 24 OZ Košice

KRAKOW 1

Dátum: 08.05.2014 | Vložil: Rusňák Miro

8.5.2014
Štart holubov Krakow 1
čas štartu 12 00 h.
O štarte rozhoda Komisia štartu + vycikari ZO a štarter
ZA 5 hlasov
Proti 4 hlasi
Zdržal sa 1
Štarter bol za štart holubov

Re:KRAKOW 1

Dátum: 11.05.2014 | Vložil: jaro

štart Czestochowa - 6,30 , polooblačno

Limanova 2

Dátum: 04.05.2014 | Vložil: Rusňák Miro

4.5.2014

Štart holubov čas 9 30 h.

Počasie na štarte

polo oblačno bezvetrie

Re:Limanova 2

Dátum: 09.05.2014 | Vložil: Slavomír Klein

Výsledky hotové.

KRÚŽKY HOLUBOV

Dátum: 02.05.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

13-02401-68 ---- NASIEL SA PRITLACENY V AUTE PRI CVICNOM PRETEKU HNIEZDNE
12-02403-785----- MODRA HOLUBICA. MRTVA
KRUZKY SU U MNA.

Re:KRÚŽKY HOLUBOV

Dátum: 02.05.2014 | Vložil: Vladimír Šoffa Ml.

Treba dávať väčší pozor pri nakladaní košov do vozíka.

Štart holubov

Dátum: 01.05.2014 | Vložil: Rusňák Miro

1.5.2014
Štart holubov Limanova 1
čas 7 00 hod.
Počasie jasno bezvetrie

D.T. s. 2014 cena za holuba.

Dátum: 20.04.2014 | Vložil: Pavol Tarhanič

Cena za holuba na D.T.s. 2014

Sadki 1,2,3,4.............0,50 €
Neunrandenburg 1,2...1,00 €
Wismar......................1,20 €

Prosim o vyplatenie do 20.5.2014.

Nemam ukončenu platbu za K.T , S.T a cvične lety.

Dlžnici : ZO Hutka , Krásna , Rozhanovce , p. Bernát , p. Keresteši.

Dnes je posledný den.

Rozdelenie košov na nacviky

Dátum: 20.04.2014 | Vložil: Rusňák Miro

Lipany košovanie 22.4.2014 večer

Myslava 8 košov po 40 h.
Opatske 11 košov po 40 h.
Krasna 8 košov po 40 h.
Hutka 6 košov po40 h.
Bidovce 12košov po40 h.
Rozhanovce 6 košov po 40 h.

Plavnica 24.4.2014 košovanie večer
Myslava 8 košov po 40 h.
Opatske 11 košov po40 h.
Krasna 8 košov po 40 h.
Hutka 7 košov po 40h.
Bidovce 13 košov po 40 h.
Rozhanovce 7 košov po 40 h.

Hniezdne košovanie 26.4.2014 večer
Myslava 7 košov po 43 h.
Geča 12 košov po 43 h.
Opatske 11 košov po 43 h.
Krasna 9 košov po 43 h.
Hutka 7 košov po 43 h.
Bidovce 10 košov po 43 h.
Rozhanovce 8 košov po 43 h.

SCHODZA VÝCVIKÁROV

Dátum: 10.04.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

SCHODZA VÝCVIKÁROV KONANÁ DŇA 9.4.2014 VO VYŠNOM OPÁTSKOM

Prítomní: Rusnák, Hajduk D., Šeňo, Samuelis, Ing.Seliga, Dziak Ľ., Šoltés J.,

PROGRAM:
1.) Nácviky
2.) Rozdelenie pásiem
3.) Výpočtár
4.) Prepravca
5.) Odchody auta na KT

1.) Nácviky

Lipany 23.4.2014
Plavnica 25.4.2014
Hniezdne 27.4.2014

Košovanie sa uskutoční vždy deň vopred vo večerných hodinách.

5 za-----2 proti

Odchody auta sú pre všetky 3 preteky rovnaké:

Myslava 19:00
Geča 19:20
Opátske 19:40
Krásna 20:00
Hutka 20:20
Bidovce 20:50
Rozhanovce 21:10

Výcvikári jednotlivých ZO nahlásia počty holubov za svoju ZO na jednotlivé cvičné preteky do nedele 13.4.2014.

2,) Rozdelenie pásiem

Chovatelia sa rozdelia do pásiem na polovicu podľa vzdialenosti na holubník od preteku LIMANOVA

3,) Výpočtár

OZ CHPH obdržalo 2 žiadosti o výpočtárov: od pána Kleina Slavomíra a od pána Miškoviča Tomáša.
Dalo sa hlasovať: 6 boli za pána Kleina, 1 za pána Miškoviča.

4,) Prepravca

Za prepravcu pre OZ CHPH Košice sa prihlásil pán Ing. Seliga Jaroslav

Jednohlasne schválené.

5.) Odchody auta na KT.

Odchody na KT sú rovnaké ako v roku 2013.
Jedná sa o preteky Limanova 1, Limanova 2, Krakov, Czestochowa.

UZNIESENIE:

Výbor OZ CHPH schvaľuje:
-cvičné preteky a odchody auta
-rozdelenie pásiem podľa km. od preteku Limanova
-výpočtára pána Kleina
-prepravcu pána Ing. Seligu
-odchody auta na KT v roku 2014

Vo Vyšnom Opátskom dňa 9.4.2014

Dziak Ľudo

otázka

Dátum: 03.04.2014 | Vložil: chovateľ PH

OZ Košice rovnako ako OZ Poprad už zaniklo ?

https://www.mypigeons.eu/sk/results/

Akosi ich neviem nájsť.

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ

Dátum: 30.03.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Na základe uzniesenia zo zápisnice prezídia SZ CHPH 3/2014 každá ZO POVINNE do 5.4.2014 nahlási 3 odberateľov informačného spravodaja. Mená odberateľov mi nahláste telefonicky na 0902206976 alebo e-mailom.

ĽUDO DZIAK

PRE KONTROLU!

Dátum: 21.02.2014 | Vložil: Kovaľ P.

Zdravím.
Prekontrolujte si objednávku MTZ na rok 2015.Pripadne ešte do 24.2.2014 to vieme opraviť.
OZ-1750ks Gumičky
02408 Nižna Hutka- Krúžky- 600,Gumičky- 0 ,Kl -2
02407 Rozhanovce-Krúžky-800,Gumičky-3000,Kl-8
02406 Mala Ida-Krúžky-400,Gumičky-1000,Kl-4
02405 Bidovce-Krúžky-1800,Gumičky-1000,Kl-2
02404 Krásna- Krúžky-1600,Gumičky-2850,Kl-0
02403 Geča-Krúžky-1100,Gumičky-0,Kl-0
02402 Myslava-Krúžky-600,Gumičky-1300,Kl-6
02401 Opátske-Krúžky-1300,Gumičky-2000,Kl-4

Re:PRE KONTROLU!

Dátum: 17.03.2014 | Vložil: chovatel PH

Aj keď to nie je k tejto téme čo bude s chovateľmi ,ktorý odišli z OZ Gemer a nie v evidencii OZ KE ?

Re:Re:PRE KONTROLU!

Dátum: 20.03.2014 | Vložil: chovateľ PH

čo by bolo ? rok si počkajú a od r.2015 si zalietajú zase.

Re:Re:Re:PRE KONTROLU!

Dátum: 21.03.2014 | Vložil: chovatel PH

tak to je zle pretože stratia rok 2013-2014-2015 až v roku 2016 budú môcť použiť koeficienty pre holuby v kat. A až E

Re:Re:Re:Re:PRE KONTROLU!

Dátum: 22.03.2014 | Vložil: LUDO DZIAK

POPROSÍM PODOBNÝCH CHOVATEĽOV A KECÁLOV ČO SA NEVEDIA PODPÍSAŤ ABY ZBYTOČNE NEZAVÁDZALI OSTATNÝCH A PÍSALI SI LISTY A NEZAŤAŽOVALI TÚTO STRÁNKU.

VĎAKA

ĽUDO DZIAK

Re:Re:Re:Re:Re:PRE KONTROLU!

Dátum: 23.03.2014 | Vložil: chovatel PH

nikto nezavádza ,len sa diskutuje keď sa ti to nepáči tak to zmaž ,alebo zaveď registráciu

ZMENA MTZ

Dátum: 13.02.2014 | Vložil: Kovaľ P.

POZOR ZMENA:
Ludo je v nemocnici /držme palce/ a preto :
Tajomníci jednotlivých ZO zaslať do 18.2.2014 na adresu Kovaľ Peter Gagarinovo namestie 4 Košice-Jazero:

MTZ na rok 2015- počet krúžkov na rok 2015 (krúžky sa objednávajú zaokrúhlene po 20, napr.
1520, 840, 780 atd.)
- počet pretekových gumičiek pre jednotlivú ZO
- počet knižiek kontrolných listov

Objednávku MTZ aj s čislom ZO a pečiatkov+podpis
*Úplne a presne vyplnené evidenčné listy chovateľov poštových holubov na predpísaných tlačivách. Nové tlačivá sú zverejnené a pripravené na stiahnutie na webovej stránke SZ CHPH .
Je potrebné,
aby tajomníci ZO CHPH potrebné údaje zhromažďovali a presne a úplné vyplnené evidencie boli zaslané ,donesené v požadovanom termíne. Nezabudnúť poslať aj meilom na mňa peter1koval@gmail.com

*Zoznam odberateľov inormačného spravodaja SZ CHPH (ročné predplatné je 6 eur)

V prípade nejasností ma kontaktujte na t. č. 0907 923634

Peter Kovaľ

Derby kružky.

Dátum: 09.02.2014 | Vložil: Pavol Tarhanič


Cena derby kružku je 0,70 €.
Prosim o vyplatenie do 20.4.2014

Re:Derby kružky.

Dátum: 16.01.2015 | Vložil:

Preteky starých holubov ----cena za holuba

Dátum: 07.02.2014 | Vložil: Pavol Tarhanič

cvične 1.Lipany.........0,09 €
.........2. Plavnica.......0,09 €
.........3.Hniezdne......0,09 €

preteky.
1.--1.5.14 Limanová1...........K.T......0,13 €
2.--4.5.14 Limanová2...........K.T......0,13 €
3.--8.5.14 Krakow...............K.T......0.15 €
4.-11.5.14 Czestochová........K.T.....0.22 €
5.-18.5.14 Kepno Opatov1...S.T......0.30 €
6.-25.5.14 Kepno Opatov2...S.T......0.30 €
7.--1.6.14 Sadki 1...............D.T......
8.--8.6.14 Kepno Opatov3....S.T......0,35 €
9.-15.6.14 Sadki 2...............D.T......
10.-22.6.14 Sadki 3...............D.T......
11.-28.6.14 Neubrandenburg1.S.D.T...
12.-28.6.14 Kepno opatov 4...S.T.....0.35 €
13.--6.7.14 Sadki 4................D.T.....
14.-12.7.14 Neubrandenburg2.S.D.T...
15.-12.7.14 Kepno Opatov 5...S.T.....0.40 €
16.-20.7.14 Kepno Opatov 6...S.T.....0.40 €
17.-26.7.14 Wismar V.C.východ..S.D.T..
18.-26.7.14 Kepno Opatov 7...S.T.....0.40 €

Cena za holuba na D.T. a S.D.T. sa urči po nahlaške holubov do KDTVR.

Tieto fin. prost. prosim o vyplatenie do pokladne OZ do 20.4.2014

Členské na sezónu 2014

Dátum: 06.02.2014 | Vložil: Pavol Tarhanič

Prijmite všetci srdečný pozdrav , prajem vám pohodu a radosť z holúbarenia v sezóne 2014.

Žiadam pokladníkov jednotlivých ZO o vyzbieranie členského a vyplatenie do 28.2.2014

aktívny člen .........34 €
pasívny člen ...........4 €

EVIDENCIE A MTZ

Dátum: 30.01.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Tajomníci jednotlivých ZO zaslať do 18.2.2014 na adresu tajomníka OZ CHPH Košice:

MTZ na rok 2015- počet krúžkov na rok 2015 (krúžky sa objednávajú zaokrúhlene po 20, napr.
1520, 840, 780 atd.)
- počet pretekových gumičiek pre jednotlivúZO
- počet knižiek kontrolných listov

*Úplne a presne vyplnené evidenčné listy chovateľov poštových holubov na predpísaných tlačivách. Nové tlačivá budú zverejnené a pripravené na stiahnutie na webovej stránke SZ CHPH 10. februára 2014. Medzi požadované údaje bude patriť: priezvisko, meno, presný dátum narodenia, úplná poštová adresa člena, súradnice holubníka, číslo parcely na ktorej stojí holubník, telefónne číslo, e – mailová adresa – pokiaľ ju chovateľ má, počet evidovaných holubov. Je potrebné,
aby tajomníci ZO CHPH potrebné údaje zhromažďovali a presne a úplné vyplnené evidencie boli zaslané v požadovanom termíne.

*Zoznam odberateľov inormačného spravodaja SZ CHPH (ročné predplatné je 6 eur)

V prípade nejasností ma kontaktujte na t. č. 0902206976

Ľudo Dziak

ZÁPIS Z VÝBORU

Dátum: 27.01.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Zápis z rozšíreného výboru OZ CHPH Košice kon. dňa 20.1.2014 v Ďurďošíku

Prítomní: Ing. Seliga, Rusnák, Tarhanič, Dziak Ľ., Šeňo, Plesko M., Sedlák,
Roba, Bačo, Bodonský, Miškovič
Zapisovateľ: Dziak Ľ
Overovatelia: Bačo, Roba
Program: 1,) Zahájenie
2,) Príjmanie nových členov
3,) Schválenie ZO (nasadzovacieho strediska)
4,) Záver

1,) Zahájenie

Pán Ing. Seliga Jaroslav privítal zúčastnených a oboznámil ich s programom zasadnutia.

2,) Príjmanie nových členov

Na základe situácie aká vznikla v OZ CHPH Gemer a uvoľnení 25 chovateľov prijalo OZ CHPH Košice do určeného dátumu 27 žiadostí o členstvo v OZ CHPH Košice. Jedná sa o bývalých chovateľov OZ CHPH Košice a dvoch nových chovateľkách z okresu Trebišov. K jednotlivým žiadostiam sa OZ CHPH Košice vyjadrilo a rozhodlo takto:

Meno---za---zdržal sa----proti

Mikuláš Ivan—6--0--0 prijatý
Milan Gmitro—6--0--0 prijatý
Bohumil Krupa—6--0--0 prijatý
Lorinc Ladislav—6--0--0 prijatý
Bartolomej Horváth—6--0--0 prijatý
Šesták Ján—6--0--0 prijatý
Šoltés Ján—6--0--0 prijatý
Turis Vladimír—6--0--0 prijatý
Bartolomej Kolibár—6--0--0 prijatý
Ján Bliška—4--2--0 prijatý
Ing. Ivan Leško—6--0--0 prijatý
Ondrej Adamišin—1--1--4 neprijatý
Juraj Grega—0--1--5 neprijatý
Ondrej Bernát—5--1--0 prijatý
Juraj Stupár—4--2--0 prijatý
Ján Beluščák—6--0--0 prijatý
Ján Podprocký—4--1--1 prijatý
Jozef Keresztesi—1--0--5 neprijatý
Milan Blaho—6--0--0 prijatý
Ján Kocai—6--0--0 prijatý
Silvia Pudleinerová—1--0--5 neprijatá
Ivan Turták—4--2--0 prijatý
Imrich Grác—6--0--0 prijatý
Štefan Varhoľák—6--0--0 prijatý
Ján Matisovský—6--0--0 prijatý
Kopasová Magdaléna—2--0--4 neprijatá
Gaňová Silvia—2--0--4 neprijatá

Chovatelia, ktorí neboli prijatí, sa podľa Stanov SZCHPH § 8, bod 6 nesmú zúčastňovať pretekov v OZ CHPH Košice.
Taktiež chovatelia ZO Geča, ktorí si nepodali prihlášku do určeného dátumu, nebudú prijatí do OZ Košice do obdobia 4 rokov.

3,) Schválenie ZO (nasadzovacieho strediska pre nových členov)

Výbor OZ CHPH Košice schválil novoprijatým členom jednu ZO (nasadzovacie stredisko) a to ZO Myslava. Ak by v budúcom roku (2015) bolo dostatok členov aj pre ZO Malá Ida, výbor OZ CHPH Košice schváli ZO aj v obci Malá Ida.

Uzniesenie:

Výbor OZ CHPH Košice schvaľuje:
-zapisovateľa a overovateľov zápisnice
-novoprijatých členov
-ZO Myslava

Výbor OZ CHPH Košice neschvaľuje:
-chovateľov Grega, Keresztesi, Pudleinerová, Adamišin, Kopasová, Gaňová za členov OZ CHPH Košice
-prijatie ZO Geča do OZ CHPH Košice na obdobie 4 rokov od vystúpenia z OZ CHPH Košice

4,) Záver

Predseda OZ CHPH Košice poďakoval zúčastneným za prítomnosť.


Overovatelia: Bačo

RobaTajomník OZ CHPH Košice V Ďurďošíku 20.1.2014
Ľudovít Dziak

Re:ZÁPIS Z VÝBORU

Dátum: 12.02.2014 | Vložil: chovateľ PH

2. Prestup
člena z jednej ZO CHPH do druhej ZO CHPH iného OZ
CHPH sa môže v ojedinelých prípadoch uskutočniť
len tak, že v pôvodnej ukončí písomnou formou
členstvo a v druhej bude riadne prijatý.( §4.od.3).
Prestupujúci člen musí v ZO CHPH do ktorej prestupuje predložiť potvrdenie podpísané štatutármi pôvodnej ZO CHPH,že má vyrovnané všetky záväzky v pôvodnej ZO CHPH.
Žiadosť o prestup musí člen predložiť v pôvodnej ZO CHPH najneskoršie do 31.októbra bežného roka..
3. Prestup členov jednej ZO CHPH do iného OZ CHPH sa môže uskutočniť v mimoriadnych prípadoch pri dodržaní týchto podmienok:
- Výbor ZO CHPH, ktorej členovia chcú prestúpiť do iného OZ podá do 31. októbra !!!!! bežného roka žiadosť
na prestup platný v nasledujúcom kalendárnom roku výboru OZ CHPH ktorého sú doteraz členmi.
- V žiadosti musí byť dokladované, že ZO CHPH má vyrovnané všetky záväzky voči OZ CHPH.
- Súhlas na prestup členov jednej ZO CHPH do iného OZ dáva výbor pôvodného OZ CHPH. Súhlas na prestup musí byť podpísaný obidvomi štatutármi OZ CHPH
z ktorého chcú členovia prestúpiť .
- S prestupom člena alebo ZO musí súhlasiť OZ CHPH, do ktorej má člen alebo ZO záujem prestúpiť .

SCHODZA VÝBORU OZ

Dátum: 14.01.2014 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Dňa 20.1.2014 o 18.00 sa v pohostinstve v Ďurďošíku uskutoční schôdza rozšíreného výboru OZ CHPH Košice. Účasť členov výboru OZ a predsedov jednotlivých ZO nutná.

Ľudo Dziak

Nahlašky holubov

Dátum: 05.01.2014 | Vložil: Rusňák Miro


Termin nahlašky hlubov sa preklada do 30.1.2014

NOVOROČNÉ BLAHOŽELANIE

Dátum: 31.12.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Hviezdička na nebi svieti a deň za dňom neustále letí, do ďalšieho roka je už len krok, tak Vám želáme šťastný nový rok.
Všetkým členom OZ Košice praje výbor OZ.

ZÁPIS S KONFERENCIE OZ CHPH KOŠICE

Dátum: 31.12.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Zápisnica z konferencie OZ CHPH Košice konanej dňa 28.12.2013 v Nižnej Hutke.

Program: 1,) Zahájenie
2,) Oboznámenie s volebným kľúčom
3,) Voľba zapisovateľa, overovateľov a voľba návrhovej komisie
4,) Správa predsedu OZ CHPH Košice od poslednej konferencie
5,) Správa predsedu revíznej komisie
6,) Správa pokladníka
7,) Predbežný pretekový plán na rok 2014
8,) Prijatie nových členov
9,) Hlasovanie za prijatie OZ CHPH Sabinov do regiónu KDTVR Šariš
10,) Návrh členského, platba, naviac nasadené holuby
11,) Výstava OZ CHPH Košice na rok 2014
12,) Uskladnenie výstavných klietok a podstavcov
13,) Spracovateľ výsledkov, preprava holubov
14,) Holuby na CV v Nitre
15,) Vyhodnotenie sezóny 2013
16,) Hmotná zodpovednosť nad majetkom OZ CHPH Košice
17,) Diskusia
18,) Záver

1,) ZAHÁJENIE
Konferenciu zahájil a prítomných privítal predseda OZ pán Ing. Jaroslav Seliga. Zároveň vyzval všetkých členov o dôstojný priebeh konferencie.

2,) OBOZNÁMENIE S VOLEBNÝM KĽÚČOM
Podľa počtu nasadzovaných holubov na preteky sa určili delegáti za jednotlivé ZO.
Bidovce 4 hlasy
Rozhanovce 2 hlasy
Opátske 2 hlasy
N. Hutka 2 hlasy
Geča 2 hlasy
Krásna 2 hlasy

3,) VOĽBA ZAPISOVATEĽA, OVEROVATEĽOV A VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Zapisovateľ- Dziak Ľudovít
Overovatelia- Bačo, Roba, Kovaľ
Návrhová komisia- Šeňo, Moskaľ, Kovaľ
Jednohlasne schválené

4,) SPRÁVA PREDSEDU OZ CHPH KOŠICE OD POSLEDNEJ KONFERENCIE
Pán Ing. Jaroslav Seliga zhodnotil uplynulú sezónu ako dobrú. Pochválil regionálnu výstavu konanú v Lemešanoch. Ospravedlnil sa členom OZ, ktorí boli vyradení z MS v dôsledku chyby výboru OZ. Poďakoval za peknú prácu spracovateľkám výsledkov slečnám Tarhaničovým. Oboznámil situáciu, ktorá vznikla ohľadom vozíka na prepravu PH a navýšenie jeho ceny o 700 eur. Zároveň predniesol najhlavnejšie body a témy jednotlivých schôdzí výboru OZ CHPH Košice.

5,) SPRÁVA PREDSEDU REVÍZNEJ KOMISIE
Predseda revíznej komisie pán Richard Kodesch predložil a prečítal zoznam majetku OZ CHPH Košice vypracovaný tajomníkom a výcvikárom OZ. Bola vykonaná kontrola pokladne OZ, kontrola v ZO- Krásna nad Hornádom a kontrola u chovateľa p. Jozefa Moskaľa z preteku Neubrandeburg. K pokladni OZ CHPH Košice mal výhrady ohľadom peňazí za DERBY krúžky, aby neboli vedené spolu s ostatnými peniazmi OZ. Predseda RK poukázal na nerešpektovanie povinností členov výboru OZ CHPH Košice, na rozhodnutie výboru o uskladnení klietok a podstavcov OZ CHPH Košice, nedoriešenie pána Gregu (napájačky a koše), na osobné používanie vozíka na prepravu PH pánom Seligom a nezrealizovanie kúpy budovy pre potreby OZ. Zároveň mu bolo vysvetlené, že pán Seliga používal vozík OZ so súhlasom výboru OZ.

6,) SPRÁVA POKLADNÍKA OZ CHPH KOŠICE
Pokladník OZ pán Pavol Tarhanič zhodnotil a predložil príjmy a výdaje OZ CHPH Košice a finančne zhodnotil prepravu holubov.

7,) PREDBEŽNÝ PRETEKOVÝ PLÁN NA ROK 2014
Pán Rusnák Miroslav predložil pretekový plán na rok 2014. Zúčastnení mali návrh, aby sa pretek Krakov 1 nahradil pretekom Limanova.
13 za a 1 proti.
Po schválení plánu sa vyjadril k nahláškam holubov jednotlivých chovateľov. Poukázal na správne uloženie pretekových gumičiek v ZO. Vyjadril sa k prekládke holubov s OZ CHPH Prešov. Zhodnotil kontrolu u pána Moskaľa s predsedom RK z preteku Neubrandeburg. Zároveň predložil návrh na prepísanie vozíka na OZ CHPH Košice a pán Moskaľ a pán Seliga sa podujali, že tento problém vyriešia do konca januára. Ospravedlnil sa chovateľom, ktorí boli vyradení z MS.

8,) PRIJATIE NOVÝCH ČLENOV
Výbor OZ CHPH Košice obdržal viacero listov o prijatí, neprijatí, hosťovaní a prestupe členov OZ CHPH Gemer. Nakoľko hosťovanie je v rozpore so stanovami SZCHPH, tak na konferencii sa rozhodlo, že jednotliví členovia budú prijatí len za trvalých členov a to po splnení že:
-každý člen samostatne podá žiadosť o prijatie tajomníkovi OZ CHPH Košice
-každý člen bude mať vysporiadané dlhy voči OZ CHPH Gemer
Jednotlivé žiadosti bude vybavovať výbor OZ.

9,) HLASOVANIE ZA PRIJATIE OZ CHPH SABINOV DO REGIÓNU KDTRV ŠARIŠ
V prípade, že OZ CHPH SB bude mať vlastné výsledky, tak OZ CHPH Košice je za prijatie do KDTVR Šariš.
8 za, 2 sa zdržali, 4 proti

10,)NÁVRH ČLENSKÉHO, PLATBA, HOLUBY NAVIAC
Pán Tarhanič predložil variant na pevne stanovený počet holubov na KT a ST-- Neschválené.
Väčšina chovateľov je za systém ako v roku 2013, za nahlášky na jednotlivé preteky. 8 za, 6 proti.
Výcvikár OZ dal za povinnosť jednotlivým ZO vytvoriť menný zoznam lietajúcich členov v r. 2014, ktorý odovzdajú výcvikárovi OZ do 15.1.2014. Podľa toho budú vytvorené tabuľky, do ktorých si chovateľ vpíše počty holubov na jednotlivé preteky. Následne tieto tabuľky je potrebné výcvikárovi OZ doručiť do konca januára 2014.
Platba členského sa bude platiť naraz do konca marca 2014.
Peniaze za holuby, ktoré chovateľ nasadí nad rámec nahlášky budú putovať do pokladne OZ
13 za, 1 proti

11,) VÝSTAVA OZ CHPH KOŠICE 2014
OZ CHPH Košice musí v roku 2014 organizovať regionálnu výstavu KDTVR Šariš. ZO Bidovce dá do konca januára 2014 stanovisko o usporiadanie výstavy. Ak sa ZO Bidovce nevyjadrí, bude sa týmto výbor OZ zaoberať.

12,) USKLADNENIE VÝSTAVNÝCH KLIETOK A PODSTAVCOV OZ CHPH KOŠICE
Pán Šeňo zo ZO Bidovce sa podujal, že uskladní klietky a podstavce OZ CHPH Košice. Tajommík OZ spíše počty klietok a podstavcov a dá podpísať p. Šeňovi prevzatie klietok a podstavcov.

13,)SPRACOVATEĽ VÝSLEDKOV, PREPRAVA HOLUBOV
Výbor OZ CHPH Košice umiestni na internetovej stránke oznam o výberovom konaní na spracovateľa výsledkov a prepravcu holubov.

14,) HOLUBY NA CV NITRA
Pán Ing. Seliga prečítal zoznam vybraných holubov, ktoré budú OZ CHPH Košice reprezentovať na celoštátnej výstave v Nitre, ktorá sa bude konať 3.1 a 4.1 2014.

15,) VYHODNOTENIE SEZÓNY 2013
Výbor OZ CHPH Košice vyhodnotil a pogratuloval víťazom jednotlivých kategórií.
Pokladník vyhodnotil DERBY preteky a odovzdal ocenenia.

16,) HMOTNÁ ZODPOVEDNOSŤ NAD MAJETKOM OZ CHPH KOŠICE
Každé vydanie majetku OZ CHPH Košice bude riešené písmnou formou a podpísané medzi dvoma stranami.

17,) DISKUSIA
--V diskusii vystúpil pán Juhás a navrhol, aby z KT a ST bodovalo 7 holubov.
--Pán Roba navrhol, aby sa aj na SDT zmenila séria nasadzovaných holubov, nakoľko sú chovatelia obmedzovaní.
--Pán Bodonský vystúpil s návrhom, aby sa séria na DT zmenšila z 30/5 na 20/5
--Pán Rusnák sa ohľadom bodovania vyjadril, aby ostalo tak ako v roku 2013.
Dalo sa hlasovať za návrh pána Juhása a schválili sa série na KT- 50/7 a ST- 40/7.
9 za, 5 proti
Série na DT a SDT ostávajú také, aké boli v roku 2013.
--Pánovi Juhásovi sa nepáči, že sa zrušilo a navrhuje ocenenie prvých troch holubov z preteku. Pán Ninčák opomenul pána Juhása, že bol to práve on, kto dal návrh za zrušenie oceňovania prvých holubov z pretekov. Dalo sa hlasovať, kto je za, aby sa oceňovali iba prvé holuby z preteku.
12 za, 2 proti
--Pán Rusnák sa vyjadril, že ak má byť vozík využívaný pre potreby iných OZ, tak len za podmienky, že prepravcom bude pán Seliga. Zároveň sa určila minimálna cena 0,1 eura za km
13 za, 1 proti
--Pán Ing. Seliga vyzval pána Kodescha, aby prestal útočiť na jeho osobu a krivo ho obviňovať a urážať.
--Pán Kodesch znova začal vytýkať výboru OZ nedoriešenie pána Gregu. Ďalej vytkol tajomníkovi OZ, prečo bola preložená konferencia OZ, čo mu bolo aj patrične vysvetlené.
--Pán Moskaľ a pán Rusnák vyzval členov kontrolnej komisie, aby zvýšili svoju kontrolnú činnosť, a kontrolovali aj chovateľov na nižších miestach.
--Pán Kovaľ vysvetlil zúčastneným, prečo boli zakúpené konštatovacie hodiny.
--Pán Roba podal návrh, aby prekladanie holubov zabezpečoval pán Šoffa V. mladší. Navrhol cenu 10 eur za prekládku. Dalo sa hlasovať za 15 eur za prekládku holubov OZ.
Jednohlasne schválené.

UZNIESENIE

Konferencia OZ berie na vedomie:
--správu predsedu OZ
--správu pokladníka OZ
--správu predsedu RK

Konferencia OZ ukladá výboru OZ:
--vypracovať stanovisko pre prestup členov z OZ Gemer
--vypracovať zmluvu s p. Šoffom ml, o prekládke holubov
--do konca januára prepísať prívesný vozík na prepravu PH na OZ Košice
--vypísať výberové konanie na spracovateľa výsledkov a prepravcu holubov
--uskladniť klietky a podstavce u pána Šeňa

Konferencia OZ ukladá jednotlivým ZO:
--do 15.1.2014 doručiť výcvikárovi OZ menný zoznam členov, ktorí sa budú zúčastňovať pretekov
--do konca januára 2014 podať stanovisko ohľadom usporiadania výstavy KDTVR Šariš (ZO-Bidovce)

Konferencia OZ schvaľuje:
--voľbu zapisovateľa, overovateľov a voľbu návrhovej komisie
--predbežný pretekový plán na rok 2014
--prijatie OZ SB do regiónu KDTVR Šariš
--návrh nahlášky holubov na jednotlivé preteky
--zmenu série KT- 50/7, a ST- 40/7
--požičanie vozíka pre iné OZ za dohodnutých podmienok
--ocenenia prvých doletených holubov z pretekov
--zoznam holubov vybraných na CV Nitra

18,) ZÁVER
Predseda OZ poďakoval chovateľom za účasť a poprial úspešné vstúpenie do nového roka.

Overovatelia: Roba Stanislav:

Bačo Ladislav:

Kovaľ Peter:


V Nižnej Hutke dňa 28.12.2013
tajomník OZ Dziak Ľudovít

SCHODZA VÝBORU OZ KE.

Dátum: 23.12.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Schôdza výboru OZ Košice konaná dňa 19,12,2013 v Ďurďošíku

Prítomní: Dziak Ľ., Rusnák, Ing. Seliga, Šeňo, Plesko M.,
Ospravedlnený: Tarhanič

Program:
1,) Zahájenie
2,) Oboznámenie výboru s predbežným pretekovým plánom na rok 2014
3,) Konferencia OZ Košice- program
4,) Záver

1,) Prítomných členov privítal a s programom zasadnutia oboznámil Dziak Ľ.
2,) Pán Rusnák predložil pretekový plán predbežne schválený pre región KDTVR Šariš.
3,) Prítomní členovia spoločne vypracovali program konferencie konanej dňa 28.12.2013 v Nižnej Hutke.
4,) Dziak Ľ. prítomým poďakoval za účasť.

V Ďurďošíku
DZIAK ĽUDO

KONFERENCIA OZ

Dátum: 04.12.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

KONFERENCIA OZ KOSICE SA Z NEPRITOMNOSTI PREDSEDU OZ BUDE KONAT DNA 28,12,2013 O 9,00 V KULTURNOM STREDISKU V NIZNEJ HUTKE.

LUDO DZIAK

Re:KONFERENCIA OZ

Dátum: 04.12.2013 | Vložil: Richard Kodesch, predseda RKK

Konferencia sa mala uskutocnit v stanovenom termine aj bez pritomnosti predsedu Ing.Seligu, lebo uz dlhodobo uprednostnuje svoje osobne zaujmi a neriesi problemy OZ. Konferenciu mal viest tajomnik OZ alebo dalsi clen OZ. Konferencia je dolezita, nakolko nas caka regionalna vystava a na nej schodza regionu. S cim tam pojdeme, zase s osobnymi zaujmami jednotlivca.
Letu zdar.
Predseda revizne komisie.

Re:Re:KONFERENCIA OZ

Dátum: 18.12.2013 | Vložil: Miro

Už dávna ste to mali pochopiť kto háji osobné záujmy na úkor kolektívnych.

Regionálna výstava KDTVR-Šariš 2013

Dátum: 14.11.2013 | Vložil: Polák Radoslav OZ Prešov

Regionalná výstava sa bude konať 14-15.12 2013 v Lemešanoch

14. december 2013
09.00 - 10.00 hod.- preberanie holubov 09:00 hod-PO,KE 09:30 hod – MI,BJ
10.00 - 12.00 hod. - posudzovanie holubov
12.00 - 13.00 hod. - spracovanie výsledkov
13.00 - - prehliadka výstavy

15. december 2013
09.00 - hod - prehliadka výstavy
11.00 - 12,00 hod. - zasadnutie zástupcov OZ regiónu Šariš
13.00 - hod. - odovzdanie ocenení
15.30 - hod. - vydávanie holubov

Polák Radoslav

Gratulácia

Dátum: 08.11.2013 | Vložil: ZO Rozhanovce - Samuelis

Rudko všetko naj....i ked trošku oneskorene, Ti prajem k narodeninám, krásne výročie, agent 07....Letu zdar Dady

SCHODZA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU OZ KOŠICE

Dátum: 04.11.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

SCHODZA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU OZ KE KONANÁ DŇA 1.11.2013 V KRÁSNEJ NAD HORNÁDOM

Prítomní: Roba, Miškovič, Plesko M., Kodesch, Hajduk D., Bačo, Tarhanič, Ing. Seliga, Rusnák, Dziak Ľ.
Ospravedlnený: Šeňo L.
Zapisovateľ: Dziak Ľ
Overovatelia: Rusnák, Hajduk D

PROGRAM: 1.) Zahájenie
2.) Podstavce pod výstavné klietky
3.)Predbežná zmena pretekového plánu
4.)Preprava KT a ST s OZ PO
5.)Uskladnenie vozíka, klietok a podstavcov
6.)Prepis vozíka
7.)Výsledky OZ
8.)Noví členovia
9.)MTZ na rok 2014
10.) Konferencia a výstava OZ

1.) ZAHÁJENIE

Prítomných privítal a schodzu zahájil predseda OZ pán Ing. Seliga Jaroslav.

2.) PODSTAVCE POD VÝSTAVNÉ KLIETKY

Na zasadnutí regiónu KDTVR ŠARIŠ sa navrhlo, aby si každé OZ zabezpečilo vlastné podstavce pod výstavné klietky. Na výrobu podstavcov je potrebné zaplatiť 175 eur. Pri každej akcii a výstave PH si každé OZ bude nosiť vlastné klietky a podstavce.
Jednohlasne schválené!!!

3.)PREDBEŽNÝ PRETEKOVÝ PLÁN NA ROK 2014

KDTVR ŠARIŠ na svojom zasadnutí rozhodol, aby sa stredné trate lietali iba z jedného vypúšťacieho miesta. Bude sa lietať KEPNO. BYCZYNA sa ruší.
Niektorí členovia OZ KE, dali návrh na jednu dlhšiu dlhú trať. (nad 900 km). Týmto sa bude zaoberať konferencia OZ.

4.) PREPRAVA KT+ST S OZ PO

OZ KE navrhuje prepravu PH samostatne. Rozhodne sa na konferencii podľa finančnej správy pokladníka OZ.

5.) USKLADNENIE VOZÍKA KLIETOK A PODSTAVCOV

OZ navrhuje pánovi Ing. Seligovi prekonzultovať danú vec s pánom Tučekom a pri kladnom prístupe uskladniť predmetné veci v garážových priestoroch jeho firmy.

6.) PREPIS VOZÍKA

Nakoľko je vozík na prepravu PH napísaný na pána Ninčáka, tak výbor OZ navrhuje vypracovať darovaciu zmluvu pre OZ KOŠICE overenú notárom.

7.) VÝSLEDKY OZ

Do konca týždňa by mali byť spracované výsledky do knižnej podoby.
Výbor OZ zároveň vyzýva záujemcov o spracovateľa výsledkov pre sezónu 2014. Ponuky posielajte na adresu tajomníka OZ do 30.11. 2013

8.) NOVÍ ČLENOVIA

Pri vzniku členstva a prestupe z OZ do druhého OZ sú členovia povinní podať písomnú žiadosť.

9.) MTZ

Každá ZO je povinná vyplatiť čo najskor pokladníkovi OZ MTZ na rok 2014.

klub-krúžky+gumičky+kniha-spolu

OPÁTSKE
220+90+16--326 eur

GEČA
160+0+0----160 eur

KRÁSNA
300+103,5+24--427,5 eur

BIDOVCE
360+180+24--564 eur

ROZHANOVCE
180+90+0----270 eur

N. HUTKA
140+45+16--201 eur

OZ
0+76,5+0-----76,5 eur

SPOLU
1360+585+80----2025 eur

10.) KONFERENCIA A VÝSTAVA OZ

Konferencia OZ KE sa bude konať 7.12.2013. o 9,00. Miesto sa určí dodatočne.
Zároveň moze každá ZO zaslať tajomníkovi OZ do 30.11.2013 témy do programu konferencie.
Výstava OZ KE+PO sa bude konať v dňoch 14-15.12.2013 v kultúrnom dome v Lemešanoch. V roku 2014 usporiada výstavu OZ KE

ĽUDO DZIAK

1.11.2013 v Krásnej nad Hornádom

MTZ 2014

Dátum: 03.11.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič


Žiadam pokladnikov ZO o vyplatenie MTZ na s. 2014 do konca novembra 2013.
RK --0,20 €
PG--0,045 €
KL--4,00 €

SCHODZA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU

Dátum: 29.10.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

DŇA 1.11.2013 O 17,30 SA USKUTOČNÍ V NASADZOVACOM STREDISKU ZO KRÁSNA NAD HORNÁDOM (HASIČSKÁ ZBROJNICA) SCHODZA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU OZ KOŠICE. ÚČASŤ ČLENOV VÝBORU OZ KE A ZÁSTUPCOV (PREDSEDA+VÝCVIKÁR) JEDNOTLIVÝCH KLUBOV NUTNÁ.
ĽUDO DZIAK

Re:SCHODZA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU

Dátum: 29.10.2013 | Vložil: Samuelis Július, Vajkovce 16

Neviem,či je vhodný termín, ved je sviatok a každý odchádza na hroby, treba uvážiť termín schôdze.
Letu zdar, Samuelis

totalna aukcia PH

Dátum: 23.10.2013 | Vložil: vlado bodnar

https://www.holubar.sk/aukcie/vladimir-bodnar-totalna-aukcia-holubov-1-cast-a-85/

Derby mlade 2013

Dátum: 03.10.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič


Czestochowa 22.9.2013

1. 4-Ninčák Martin.........13-02401-37........45 €
2. 6-Jakub František......13-02403-37........32 €
3. 7-Scambora Vladimír..13-02403-76.........24 €
4.13-Vangor Marian.......13-02405-126......16 €
5.14-Plesko Marek.........13-02407-15........10 €

g r a t u l u j e m

koniec sezóny

Dátum: 24.09.2013 | Vložil: Lenka Tarhaničová

Zdravíčko :)

Srdečne blahoželáme víťazom všetkých pretekov v sezóne 2013 a zároveň prajeme veľa úspechov v tej ďalšej.

Taktiež ďakujeme za 3 ročnú spoluprácu.

Letu zdar, nech sa Vám darí ;)

Lenka a Martina

Re:koniec sezóny

Dátum: 24.09.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

SAK ESTE VYSLEDKY Z CZESTOCHOVEJ. :)
A AJ MY VAM DAKUJEME
:)

Re:Re:koniec sezóny

Dátum: 24.09.2013 | Vložil: Lenka Tarhaničová

Výsledky som poslala dnes poobede, takže každú chvíľu by mali byť na nete ;)

Re:Re:Re:koniec sezóny

Dátum: 24.09.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

JAJ. TAK TO SOM NEVEDEL. OSPRAVEDLNUJEM SA SLECNA. :)
NECH SA DARI
:)

Re:koniec sezóny

Dátum: 24.09.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

SAK ESTE VYSLEDKY Z CZESTOCHOVEJ. :)
A AJ MY VAM DAKUJEME
:)

Štart holubov

Dátum: 22.09.2013 | Vložil: Rusňák Miro

22.9.2013
Šart holubov Czestochowa
čas štartu o 10 15 hod.

Krakow 2

Dátum: 15.09.2013 | Vložil: Rusňák Miro

15.9.2013

Štart holubov Krakow 2
čas.štartu o 9 00 hod.
počasie na štarte polo oblačno

KRAKOV 1 ml. holuby

Dátum: 08.09.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

ŠTART HOLUBOV O 7.15
JASNO

Zaletený holub

Dátum: 05.09.2013 | Vložil: P.Vavrek

Hlásim zaleteného holuba 13 Sk 02405 1148 holub je trošku unavený po zotavení ho vypustím ,alebo majiteľ nech sa ozve čo ďalej sním 0908985236

KOŠOVANIE NA KRAKOV 1 A KRAKOV 2 mladé holuby

Dátum: 01.09.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Časy košovania mladých holubov na preteky Krakov 1 a Krakov 2 budú rovnaké ako na preteky Limanova 1 a Limanova 2

Ľudo Dziak

LIMANOVA 2 ml. holuby

Dátum: 01.09.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

ŠTART HOLUBOV O 7.00
POČASIE POLOOBLAČNO

LIMANOVA 1. ml holuby

Dátum: 25.08.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

ŠTART HOLUBOV O 7.15
POČASIE JASNO

MLADE zo ZO V.OPATSKE

Dátum: 20.08.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

Nechýba nikomu?? 13-02401-343 ?? na druhej letke. priletelo vcera rano

Rozdelenie košov na preteký mladých holubov

Dátum: 19.08.2013 | Vložil: Rusňák Miro

Prava strana
2404 od č. 1 až č.7
2408 od č. 8 až č.14
2405 od č. 15 až č.30
Ľavá strana
2401 od č. 31 až č.41
2403 od č. 42 až č.51
2407 od č. 52 až č.56
2405 od č. 57 až č.60

Preteky mladých holubov

Dátum: 07.08.2013 | Vložil: Rusňák Miro

Nácviky
10.8.2013 Lipany odchod auta
Geča 5 30 hod.
Opátske 5 50 hod
Krásna 6 10 hod
Hutka 6 30 hod
Bidovce 7 00 hod
Rozhanovce 7 30 hod
Plavnica 14.8.2013
Geča 19 00 hod
Opátske 19 20 hod
Krásna 19 40 hod
Hutka 20 00 hod
Bidovce 20 30 hod
Rozhanovce 21 00 hod
Hniezdné 17.8.2013
Časi odchodu auta sú tie isté ako na Plavnicu
Rozdelenie košov
Pravá stran Ľavá strana
Krásna od č. 1 až 8 Opátske od č. 31 až 44
Hutka od č.9 až 14 Geča od č. 45 až 53
Bidovce od č.15 až 30 Rozhanovce od č.54 až 58
Bidovce od č.59 až 60
Odchody auta na preteky
Pretek Limanowa 1,2 časi stejné ako zo starími holubami
Pretek Krakow 1,2 časi stejné ako zo starími holubami
Pretek Czestochowa čas stejný ako zo starími holubami

Výbor OZ má právo meniť čas odchodu auta

Žiadám výcvikarov ZO aby koše boli vkladané k čislu
ktoré máju pridelené,tak aj aby farba košov bola stále
stejna v celom vozíku.

HLADAM .mlade.13sk.

Dátum: 07.08.2013 | Vložil: J. KEREKES

20kusov.02405.oranžove.značkovače.20kusov.02403žlte.značkovače.

zaletené mladé

Dátum: 07.08.2013 | Vložil: Bernát

13-02407-294 /tel. 0908 491 051/

Preteky mladých-cena za holuba.

Dátum: 04.08.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič


cvične
1.Lipany.......0,08 €
2.Plavnica.....0,09 €
3.Hniezdne...0,10 €

Pretek
1.Limanowa1.....0,14 €
2.Limanowa2.....0,14 €
3.Krakow1........0,20 €
4.Krakow2........0,20 €
5.Czestochowa..0,30 €

Porosim pokladnikov o vyzbieranie fin. pros. a vyplatenie do prveho cvičneho preteku.

Derby štvorročné 2009

Dátum: 04.08.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič


Sadki 3 .28.7.2013

1.-7.Fedor Julius....... 09-02405-69...40+15=55€
2.-13.Juhas Jozef..... 09-02405-344..35+14=49€
3.-58.Plesko Marek....09-02407-21....30+14=44€
4..................................................25€
5..................................................18€

Gratulujem.

Re:Derby štvorročné 2009.oprava.

Dátum: 06.08.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič


Stala sa chyba . pardon .
Sadki 3. 28.7.2013

1.-5.Juhas Jozef......09-02405-363....40+4,5=44,5 €
2.-7.Fedor Julius......09-02405-69.....35+4,5=39,5 €
3.-13.Juhas Jozef....09-02405-344....30+4,5=34,5 €
4.-58.Plesko Marek..09-02407-21......25+4,5=29,5 €
5..................................................18€

Jožku,gratulujem k 1. cene.

Derby päťročne 2008

Dátum: 04.08.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič

Neubrandenburg 3. 20.7.2013

Umiestnené derby holuby žiadne.
Doletene , konštatované derby holuby.

Marek Plesko ....08-02407-18...2.05:49:24.....77,50€
Dulovič Ladislav..08-02405-102..2.06:14:14....77,50€

Schôdza výcvikárov ZO

Dátum: 01.08.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

ZASADNUTIE VÝCVIKÁROV OHĽADOM PRETEKOV MLADÝCH HOLUBOV

Prítomní: Rusnák, Hajduk D., Dziak Ľ., Šeňo, Tarhanič
Ospravedlnení: Plesko M., Ing. Seliga
Zapisovateľ: Dziak Ľ
Overovatelia: Rusnák, Hajduk
Program: 1.) Zahájenie
2.) Spočítanie holubov
3.) Rozdelenie košov
4.)Platba za holuba
5.)Bodovanie
6.)Nácviky
7.)Sprievodca
8.) Záver

1.) Zahájenie
Výcvikárov jednotlivých ZO privítal p. Rusnák. boli zvolení overovatelia a zapisovateľ.

2.)Spočítanie holubov
Výcvikári predložili nahlášky mladých holubov. Po spočítaní holubov sú počty nasledovné:
02401: cv- 465, 465, 370
preteky- 365, 360, 295, 250, 200
02403: cv- 300, 300, 300
preteky- 330, 320, 290, 260, 220,
02404: cv- 330, 305, 305
preteky- 245, 245, 230, 220, 205
02405: cv- 520, 600, 590
preteky- 630, 630, 610, 530, 520
02407: cv- 185, 175, 175
preteky- 150, 150, 150, 150, 130
02408: cv- 195, 175, 215
preteky- 200, 200, 185, 185, 135
Spolu: Lipany-1995
Plavnica- 2020
Hniezdne- 1955
Limanova 1.- 1920
Limanova2.-1905
Krakov 1.-1760
Krakov 2.-1595
Czestochowa- 1410
Výcvikár OZ určí počet holubov do koša

3.)Rozdelenie košov
Pravá strana: Bidovce, Krásna, N. Hutka
Ľavá strana: Geča, V. Opátske, Rozhanovce

4.)Platba za holuby
Platbu určí pokladník OZ.
Holuby naviac ktoré prekročia nahlášku ZO bude potrebné zaplatiť pokladníkovi OZ po ukončení preteku podľa určenej ceny za holuba

5.) Bodovanie
Bodovanie z 50/5, Body 60/2/2

6.) Nácviky
Lipany- 10. 8, košovanie v deň preteku ráno
Plavnica- 15,8, košovanie 14,8 večer
Hniezdne- 18,8, košovqanie 17,8 večer

7) Sprievodca
Sprievodca pre mladé holuby je pán Karabaš
Výcvikári ZO rozhodli napájať holuby aj na cvičné preteky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8.)Záver
Výcvikár OZ poďakoval prítomným za účasť


Dziak Ľudo

CVIČNÉ PRETEKY

Dátum: 31.07.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

CVIČNÉ PRETEKY MLADÝCH HOLUBOV SÚ PREDBEŽNE NAPLÁNOVANÉ TAKTO:
1) LIPANY---- KONANÝ 10.8.2013, KOŠOVANIE 10.8.2013 RÁNO
2) PLAVNICA----KONANÝ 15.8.2013, KOŠOVANIE 14.8.2013 VEČER
3) HNIEZDNE----- KONANÝ 18.8.2013, KOŠOVANIE 17.8.2013 VEČER
ČASY ODCHODU AUTA SA URČIA DODATOČNE

GRATULUJEM

Dátum: 30.07.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

V MENE CELEJ ZO NIŽNÁ HUTKA GRATULUJEM p.BODONSKÉMU, MOSKAĽOVI A BRATOM HAJDUKOVCOM K CELKOVÉMU UMIESTNENIU.
VEĽA ZDARU AJ V SEZÓNE 2014.
:)
ĽUDO

Štart holubov

Dátum: 28.07.2013 | Vložil: Rusňák Miro

28.7.2013

Štart holubov Sadky

čas 7 30 hod.

HOLUB

Dátum: 25.07.2013 | Vložil: Kovaľ P.


Je u mňa červeno kapratý holub 12-Sk-2401-1954 .Majiteľ zavolaj mi na 0907923634.
Peťo.

Štart holubov

Dátum: 20.07.2013 | Vložil: Rusňák Miro

20.7.2013
Štart holubov Kepno Opatow
čas 7 30 hod.

Štart holubov

Dátum: 20.07.2013 | Vložil: Rusňák Miro

20.7.2013

Štart holubov Neubrandenburg 3
čas 6 00 hod.

KOŠOVANIE NA NEUBRANDEBURG 3

Dátum: 15.07.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

KOŠOVANIE NA NEUBRANDEBURG 3 SA USKUTOČNÍ DŇA 18.7.2013 (vo štvrtok) V ZO NIŽNÁ HUTKA (hasičská zbrojnica). ČAS: 18.30-20.30.

D E R B Y - zmena

Dátum: 14.07.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič

20.07.2013 - Neubrandenburg 3 .derby 2008 - päťročne
28.07.2013 - Sadki 4..................derby 2009 - štvorročné

Štart holubov

Dátum: 14.07.2013 | Vložil: Rusňák Miro

14.7.2013
Štart holubov Kepno Opatow
čas 8 30 hod.

ŠTARTY HOLUBOV DŇA 6,7,2013

Dátum: 06.07.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

NEUBRANDEBURG 2 -------- ŠTART O 5,00

BYCZYNA 2---------- ŠTART O 5,10. JASNO A BEZVETRIE

Memoriál Jána Bojku

Dátum: 05.07.2013 | Vložil: Samuelis

Plesko Marek
Plesko Dušan
Samuelis Július

BOJKOV NEMORIÁL

Dátum: 05.07.2013 | Vložil: LUDO

ZO-NIŽNÁ HUTKA

BAČO LADISLAV

12-02404-51 H
12-02404-52 H

DZIAK J+Ľ

09-02404-544 H
12-02404-1672 HA

Re:BOJKOV NEMORIÁL

Dátum: 06.07.2013 | Vložil: SELIGOVÁ

Zoznam nasadzovaných holubov OZ - Geča :
Seliga+Seligová, Ščambora, Miškovič, Jakub, Hudák je zaslaný včera na kolonku výsledky 2013- Region KE+PO

Seligová mob. 0915 085 280

Derby trojročne 2010.

Dátum: 04.07.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič

Pretek č.13. SADKI 2. 30.6.2013.

1.-23.Fedor Julius ------10-02405-128----52€
2.-26.Šeňo Ladislav-----10-02405-364----38€
3.-28.Moško Miroslav---10-02405-254----31€
4.-30.Hajduk Daniel-----10-02404-150----25€
5.-42.Bodnár Peter-----10-02404-78------18€

GRATULUJEM.

GMINA SADKI 2

Dátum: 30.06.2013 | Vložil: LUDO

30,6,2013
START O 7,00

KRAKOV KOEF.

Dátum: 30.06.2013 | Vložil: LUDO

START O 5,15 HOD.

Kepno opatow + Neubrandenburg 1

Dátum: 22.06.2013 | Vložil: Rusňák Miro

Štart holubov Kepno Opatow čas 5 05 hod.

Štart holubov Neubrandenburg 1 šas 5 15 hod

zalat. holub

Dátum: 20.06.2013 | Vložil: D. Krajcik

SK-02406-12-373 - modra holubica najdena vo- Wr. Neustadt. Po zotaveni bude vypustena. ... pise mi znamy z Rakuska.

Derby ročne 2012

Dátum: 13.06.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič


Pretek č.7.Byczyna 9.6.2013

1.-4- Jakub František------12-02403-134---50€
2.-6-Stolár František-------12-02404-12-----37€
3.-14-Halecká Denisa------12-02407-81-----30€
4.-20-Ninčák Martin--------12-02401-222---22€
5.-30-Seliga Jaroslav-------12-02403-235---15€

-----GRATULUJEM------

Re:Derby ročne 2012

Dátum: 16.06.2013 | Vložil: Miro Moško

Ahoj Pali Prečo niesom zo 7 zavodu vo vysledkoch mal som tam mat 4 holuby

Derby dvojročne 2011

Dátum: 12.06.2013 | Vložil: Pavol Tarhanič


Pretek č.6 Kepno -Opatow 2.6.2013

1.--9-Fedor Julius----------11-02405-128----45€
2.-11-Ninčak Martin--------11-02401-140----32€
3.-47-Dulovič Ladislav-----11-02405-164----24€
4.-50-Fedor Julius----------11-02405-123----19€
5.-74-Bodonský Jaroslav-11-02405-140----11€

(((((( G R A T U L U J E M ))))))

Byczyna

Dátum: 09.06.2013 | Vložil: Rusňák Miro

9.6.2013
Štart holubov Byczyna 1
čas 8 30 hod

ODOVZDANIE KONTROLNÝCH LISTOV

Dátum: 03.06.2013 | Vložil: ĽUDO DZIAK

ZDRAVÍM,
ZÁSTUPCOVIA JEDNOTLIVÝCH ZO ODOVZDAJÚ VÝCVIKÁROVI OZ p. RUSNÁKOVI NAMIESTO JEDNEJ DVE KÓPIE KONTROLNÝCH LISTOV Z PRETEKU KONANÉHO DŇA 9.6.2013. CHOVATEĽ, KTORÝ V TEN DEŇ NA ZÁVOD HOLUBY NENASADÍ, DODÁ KÓPIU Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ZÁVODU.
V PRÍPADE NEJASNOSTÍ MA KONTAKTUJTE 0902206976
S POZDRAVOM
ĽUDO DZIAK

<< 1 | 2 | 3 | 4