2017:

pozvanka vystava.pdf (348721)

Novoupravené dokumenty:

Odchody auta zo ZO CHPH OZ CHPH Košice preteková sez óna 2017_nové.doc (54272)
Propozície OZ CHPH Košice na rok 2017_nové.docx (23988)

Na úvod sezóny prajeme všetkým chovateľom OZ Košice úspešný priebeh pretekov!