Nahláška starých holubov - v časti DOKUMENTY!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

katalóg - tu
aukcia - tu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na úvod sezóny prajeme všetkým chovateľom OZ Košice úspešný priebeh pretekov!